lørdag 8. februar 2014

Kontinuerlig testing

I Linux kan inotifywait benyttes for å kjøre unit tester hver gang kildefil blir lagret. Følgende kommando sjekker kildefolder for endringer, og starter ett skript som gir tilbakemelding om feilede tester.

$ while inotifywait -r -e modify *.rb; do ruby path_to_enlightenment.rb; done

Kommandoen for å starte testene varierer naturligvis. I dette tilfellet kjører jeg gjennom Ruby Koans oppgaver, som kan lastes ned herI Ubuntu finner vi inotifywait kommandoen i pakken inotify-tools.

$ sudo apt-get install inotify-tools

Bildet illustrerer kontinuerlig tilbakemelding i terminalvinduet til venstre.