torsdag 9. januar 2014

Hente ut NRK videostrøm

Her om dagen kom jeg over en interessant dokumentar på NRK sine nettsider som jeg hadde lyst å ta vare på slik at jeg kan se filmen på nytt senere. Så jeg forsøkte derfor å se om det var mulig å laste ned filmen på en enkel måte. Etter litt plundring ett par kvelder på rad kom jeg fram til en én-linjes kommando i Linux som ordner det hele.