torsdag 9. januar 2014

Hente ut NRK videostrøm

Her om dagen kom jeg over en interessant dokumentar på NRK sine nettsider som jeg hadde lyst å ta vare på slik at jeg kan se filmen på nytt senere. Så jeg forsøkte derfor å se om det var mulig å laste ned filmen på en enkel måte. Etter litt plundring ett par kvelder på rad kom jeg fram til en én-linjes kommando i Linux som ordner det hele.

Løsning:

NRKPAGE=http://tv.nrk.no/program/koid25007513/vitenskapens-verden-kampen-mot-hackerne; \
_URL=$(curl $NRKPAGE | grep -Po 'http(s?)://(.*).mp4.csmil')/master.m3u8 && \
_URL=${_URL/.net\/z\//.net\/i\/} && \
curl $(curl $_URL | grep index_4_av.m3u8) | egrep ^http | xargs curl >> vitenskapens-verden-kampen-mot-hackerne.mp4

Testet det samme med en annen video, og det fungerte også fint:

NRKPAGE=http://tv.nrk.no/serie/mammon/mkdp35000210/sesong-1/episode-2; \
_URL=$(curl $NRKPAGE | grep -Po 'http(s?)://(.*).mp4.csmil')/master.m3u8 && \
_URL=${_URL/.net\/z\//.net\/i\/} && \
curl $(curl $_URL | grep index_4_av.m3u8) | egrep ^http | xargs curl >> mammon-s01e02.mp4

Filmen blir lagret i mp4 filene der hvor kommandoen kjøres.

Ett søk på nettet viser mange løsninger for å hente ned innholdet fra NRK sine arkiver, så dette befinner seg garantert ikke blant de mest brukervennlige metodene. Dessuten fungerer ikke filmen 100% i alle avspillere når man forsøker å spole fram og tilbake. Men med mplayer går det greit.