søndag 6. mars 2011

Debian 6 med kfreebsd i VirtualBox

Det er ikke en fersk nyhet, men siste versjon av Debian har kommet med variant av distribusjonen som erstatter Linux-kjernen med en FreeBSD-kjerne.

Jeg er ikke helt sikker på hvor stor betydning det har, men terskelen for Linux-brukere å ta ibruk FreeBSD-teknologi er betydeligere redusert med "Debian GNU/FreeBSD" (som barnet heter). Skal man dømme ut fra reaksjonen i denne Youtube-videoen så er dette i førsterekke en brukervennlig *BSD som passer bra for Linuxbrukere.


Jeg har ingen motsigelser til det. BSD har en annen filstruktur og har flere måter å vedlikeholde og installere programvare på. I Debian behøver man bare å forholde seg til APT i 99% av tilfellene.

Wiki'en til Debian har en egen side som tar for seg "hvorfor" dette er en bra ting. Kort og godt har BSD ikke de samme lisensbegrensingene som Linux har og kan implementere enkelte teknologier som f.eks. ZFS. Og så er det en kulturell forskjell i hvordan Linux og FreeBSD-kjernen utvikles. FreeBSD er muligens mer pragmatisk.

Virtualbox

Å installere i VirtualBox var ikke noe forskjellig fra å installere vanlig Debian, med unntak av en liten bug som forhåpentligvis blir rettet opp i senere utgaver. Jeg lastet ned en liten CD versjon som henter ned filene man behøver over nettverket. Dette var 64-bit utgaven, men det finnes også andre varianter. Den nevnte feilen med installasjonsprogrammet førte til at swap-disken ikke lot seg koble til. Løsningen ble å deaktivere swap, også gikk det bra.

For at installasjonen skulle gå kjapt, valgte jeg bare å installere basispakkene samt ssh. Dette er for at jeg enklere skal kunne logge meg på maskinen uten å bruke VirtualBox-grensesnittet. Siden gjestemaskinen kjører i ett NAT kan den ikke nåes direkte fra hovedmaskinen min. Heldigvis støtter VirtualBox "forwarding".

Framgangsmåte, hvordan nå gjestemaskin med ssh:
  1. Stop virtuell maskin.
  2. Finn navnet på maskinen med vboxmanage list vms.
  3. Angi forwarding vboxmanage modifyvm "DebianBSD" --natpf1 "guestssh,tcp,,2222,,22". Bytt ut DebianBSD med navnet på maskinen.
  4. Start maskinen i VirtualBox.
  5. Logg inn med ssh:  ssh -p 2222 root@localhost.
Hybrid: Debian pakkebehandler og FreeBSD kjerne.


Det er så langt jeg har kommet, Debian som kjører FreeBSD kjerne. Filstrukturen ser tilsynelatende ut å være lik en vanlig Debian installasjon.

Oppdatering

Debian GNU/(k)FreeBSD er litt uslipt i kantene i forhold til storebror Debian GNU/Linux. Det var ikke mulig å få lyden til å virke selv om jeg testet med forskjellige lydkort i VirtualBox, og GDM hang seg med 100% CPU-bruk når jeg skulle logge inn. Alsa og tilhørende verktøy er heller ikke støttet.

Det var på den andre siden lett å sette opp ett grafisk grensesnitt med APT, slik det pleier å være i Debian.

apt-get update && apt-get install xorg xdm lxde iceweasel && reboot

Debian/FreeBSD er ett spennende prosjekt, men jeg har ingen gode grunner til selv å bytte bort Debian/Linux for dette. Men valgfrihet er da alltids en god ting.