søndag 26. april 2015

Outlook til iCalendar

Jeg ser at Microsoft Outlook 2013 (en del av Office 2013) støtter automatisk publisering av kalender til WebDav område i standard ics, eller iCalendar format. Hvorfor er dette interessant? Jo, av to årsaker.

  1. Noen organisasjoner åpner kun for ekstern ActiveSync-tilgang (EAS) til epost og kalendere, uten mulighet for OWA eller EWS. Dette gir få alternativer for Linux-brukere.
  2. Man ønsker kanskje å få opp kommende avtaler i Lightning eller Evolution, uten bruk av tredjeparts EWS plugin eller OWA (DavMail f.eks.) som noen ganger skaper problemer, spesielt ved skrivetilgang.
I mitt tilfelle så kjører jeg Windows i VirtualBox, og motivasjonen for dette eksperimentet er å sette opp grunnleggende enveis-synkronisering slik at jeg kan sjekke kommende avtaler uten å ha VirtualBox kjørende hele tiden. Nå må det nevnes at jeg egentlig ikke har bruk for denne løsningen i det daglige, dette er mest en akademisk øvelse.

Ved siden av Office 2013 behøver man også en WebDav server som Outlook kan publisere til. Dessverre fant jeg IIS oppsett for WebDav veldig frustrerende. Ett alternativ er BarracudaDrive. Det er freeware for ikke kommersiell bruk og ser ut til å gjøre jobben.

BarracudaDrive konfigureres gjennon nettleseren, og har en snarvei på varslingspanelet.

Microsoft Office 2013 har en delingsfunksjon, "Publiser på Internett".

Gjennom web-grensesnittet i BarracudaDrive kan man navigere til den mappen/adressen hvor man ønsker å lagre kalenderen. Deretter kopierer man adressen og bruker dette som "plassering" i publiseringsdialogen i Outlook. Merk: Outlook ser ikke ut til å støtte SSL, så man må endre fra https:// til http://. Outlook vil jevnlig publisere oppdateringer til WebDav-området.

Med denne løsningen får man automatisk eksportert en Outlook kalender til iCalendar-format. Outlook publiserer endringer med ca en halvtimes mellomrom. Stegene videre overlater jeg til fantasien. Jeg ville antagelig vurdert å sette opp rsync for å kopiere iCalendar-filene til en delt mappe mellom Windows-gjest OS og Linux. På rsync.net kan man laste ned rsync.net Windows Backup Agent som jeg antar vil fungere tilfredsstillende til formålet. For å abonnere på *.ics filene i Linux så antar jeg Evolution er det mest naturlige valget om man ønsker integrering i Unity eller GNOME kalenderen. Jeg testet den eksporterte ics filen i Lightning og det fungerte bra. Lightning støtter abonnering på lokale ics filer, bare pass på att plasseringen starter med file://.