søndag 6. april 2014

FireIsRuby

I forbindelse med mine første spede steg i å lære meg Ruby, har jeg laget en Ruby port av ett tidligere Mono/C# prosjekt, FireIs. Det er en veldig enkel Tetris klone, som (per nå) kjører i ett terminalvindu.

FireIs var også ett prosjekt som jeg startet for å sette meg inn i ett nytt programmeringsspråk. Den gang var det C# jeg holdt på å lære meg. Ettersom jeg hadde holdt mye på med PHP fra tidligere, plukket jeg opp C# rimelig snart. Det hjelper også at C# som er statisk og kompilert språk, gir mye tilbakemelding fra IDE verktøy mens man programmerer. Men med Ruby tas avgjørelsene mens programmet kjører, og man får mindre hjelp fra støtteverktøyene. Selv i ett lite prosjekt som FireIsRuby, hadde ingen av verktøyene jeg prøvde ut, god kjennskap til klassene utenfor filen jeg arbeidet i. Det gjorde feilsøking til en mer mental øvelse enn det jeg er vant med fra C# (Visual Studio og ReSharper). Jeg antar at forskjellene oppleves som mindre så snart jeg slipper å slå opp i Ruby dokumentasjon så ofte.