mandag 2. juli 2012

Oppdatering av Adobe Flash

Adobe Flash på Debian kan oppdateres med update-flashplugin-nonfree iflg. Debian sin offisielle Wiki.

Jeg har derfor lagt til oppdaterings-kommandoen i crontab til root brukeren. Bruker "verbose" ettersom jeg er litt usikker på kommandoen skriver noe til skjermen/loggen om jeg ikke benytter denne oppsjonen. Det er jo greit å vite om Flash faktisk ble oppdatert.

# Adobe flash oppdatering
@weekly (ping -c 1 -w 1 fpdownload.macromedia.com > /dev/null 2>&1 && /usr/sbin/update-flashplugin-nonfree --verbose --install)