tirsdag 18. oktober 2011

Digitalt personvern

Nyopprettet forening, Digitalt personvern, ønsker å prøve Norges kommende implementering av EUs datalagringsdirektiv for retten med hensikt i å ugyldiggjøre lovendringen. Foreningen etterlyser donasjoner fra enkeltpersoner, organisasjoner og fond, og behøver minimum 2 millioner kroner for å bringe saken opp.

Foreningen består av Georg Apenes, Espen Andersen, Anders Brenna, Hanna E. Marcussen, Heidi Nordby Lunde, Halvor Stenstadvold, Fredrik Øvergård, Christoffer Torris Olsen og får juridisk bistand fra Jon Wessel-Aas.http://www.digitaltpersonvern.no/

[Oppdatert 23 oktober]

Status per lørdag 22 oktober, foreningen mangler fortsatt ~1,8 millioner for å nå minimumsgrensen på 2 millioner. Jeg har bidratt med noen kroner selv i dag. Må innrømme at jeg trodde foreningen ville få en bedre "flying start" etter den første medieomtalen. Men ca 40 000 kroner innsamlet per dag utgjør svært mange enkeltbidrag på kort tid når jeg tenker nærmere på det. Det viser at det er mange som er opptatt av hvor mye av borgernes digitale kommunikasjon staten skal få rett til å ha innsyn i. Det er en prinsipiell debatt som må komme opp i dagen, og datalagringsdirektivet er en glimrende anledning til å finne ut hvor grensene vil ligge i framtiden.